052-6665139

050-6227876

מושב כרם בן זמרה ד.נ מרום הגליל
רחוב אשכול אלנבי 72 . מיקוד 13815

מדריך תרופות מקצועי לסטודנטים, למתמחים ולסגל סיעודי, רפואי ופרא-רפואי