בביליוגרפיה

אופנהיימר עדנה (2000)., הטיפול התרופתי, דרכי פעולה ועקרונות השמוש, עם עובד.
אליצור א., טיאנו ש., מוניץ ח., ונוימן מ. (2010). פרקים נבחרים בפסיכיאטריה, מהדורה חמישית. דיונון – אוניברסיטת תל-אביב.
אלירז אברהם, כרמל עמוז, ואהרון ארנון (2002). מרק המדריך הרפואי השלם, כנרת זמורה ביתן דביר – הד ארצי.
אלעזר כוכבא (2004). נחשים ארסיים וארסי נחשים, מהדורה ראשונה. טבע הדברים – החברה לחקר האדם והסובב.
אנגל אסתי (2001). הלקסיקון הרפואי השלם, ידיעות אחרונות – ספרי עליית הגג.
ארגוב אביזהר (פרופ‘), דרורי ויויאן (פרופ‘), נבו יורם (פרופ‘), ודבי רון (ד“ר) (2016). הנחיות קליניות לטיפול בתסמונת ע“ש גיאן ברה, ההסתדרות הרפואית בישראל.
בן -אורי יצחק, (2007). "הבריאות שלך" המדריך המעשי לשמירת הבריאות וטיפול טבעי בחולים, הוצאת עצמאית.
ברונר וסודארת המרוכז (2019). סיעוד פנימי כירורגי, ידע ספרות אקדמית בע"מ.
ברן רוברט, ולוי מתיו (2000). עקרונות הפיזיולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה.
ורנר, יהודה ל. (1995). מדריך לזוחלי ארצנו, הוצאת יפה נוף, רשות שמורות הטבע.
זוסמן א. (2018). אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם, ידע-ספרות אקדמית בע"מ.
יוסלסון סופרסטיין שמעונה (1987). מדריך למידע וליעוץ תרופתי, מאגנס.
כהן שאולי (הרב) משה (2014). מרפא הבושם בריאות וצמחי מרפא עפ"י שיטת הרמב"ם, הוצאת דני ספרים.
לייבה עדי (פרופ'), לשם שוקי (ד"ר), סוהיר אסדי (ד"ר), וגרוסמן אהוד (פרופ') (עורכים) (2019). הנחיות קליניות – יתר לחץ דם בישראל: אבחנה, טיפול ואיזון, ההסתדרות הרפואית בישראל.
מוזס ו., וגולולובוב, א. (2010) .(עורכים). נוזלים ואלקטרוליטים בגוף האדם. נורדיה, ישראל: ידע ספרות אקדמית. תקנות הרוקחים (תמיסת כלוריד אשלגן), התשנ"ט – 1999.
מזרחי יחזקאל (2013). המדריך השלם לפרמקולוגיה, מהדורה חמישית, דיונון – אוניברסיטת תל-אביב.
מיטס דינה, לוי יצחק, ואנגל אסתי (1998). תרופות המדריך השלם החדש, ידיעות אחרונות.

משרד הבריאות חוזר מס' 16/117 – ניהול הטיפול התרופתי – עדכון 2016
משרד הבריאות חוזר מס' 17/121 – החלטה על הזרקת גלוקגון לחולה סוכרת בהיפוגליקמיה חמורה ומסכנת חיים.
משרד הבריאות, האגף לאפידמיולוגיה – תדריך החיסונים, עדכון אוגוסט 2019.
משרד הבריאות, חוזר מנהל הרפואה (2014). אנטידוטים ותרופות לטיפול בהרעלות.
משרד הבריאות, חוזר מנהל הרפואה 2013/41 – מתן תרופות "בנות סיכון".
משרד הבריאות, חוזר מנהל הרפואה 2014/41 – הזנה אנטרלית חודרנית למבוגרים.
משרד הבריאות, חוזר מנהל הסיעוד 2001/43 – הזרקה ישירה של תרופות לוריד באירוע ביולוגי-כימי, חומרי לחימה כימיים.
משרד הבריאות, חוזר מנהל הסיעוד 2001/44 – אומדן כאב.
פאוסי בראונוואלד, ווקספר הריסון (2011). מדריך עקרונות הרפואה הפנימית, מהדורה 17, הוצאת דיונון-פרובוק.
פארן מינה (2003). רפואת הצמחים, יריד הספרים (התורני) ירושלים.
רמב"ם (ר' משה בן מימון), משנה תורה (2008). ספר המדע הלכות דעות, ב.ב ירושלים.
תמיר ערן (2010). גוף האדם: אנטומיה, פיזיולוגיה ופתולוגיה, הוצאת המחבר.

Bergman, S.H. (Ed.) (2014). Medic: Updated Bi-Monthly List of Drugs. Herzliya, Israel: Shirol.

Brunton L. Laurence, Hilal-Dandan Randa, & Knollmann C. Björn (2017). Goodman& Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics (13th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
Carroll., K. C., Morse, S. A, Mietzner, T., & Miller, S. (2016). Jawetz, Melnick & Adelberg's medical microbiology (27th ed.). New York, NY: McGraw Hill.
Comerford, K. (Ed.) (2020). Nursing Drug Handbook. Philadelphia, PA: Wolters.
David E. Golan, Ehrin J. Armstrong, & April W. Armstrong (2016). Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy (4th ed.). David E. Golan.
Greenberg A. david, Michael J. Aminoff, & Roger P. Simon (2015). Clinical Neurology (8th edition). McGraw-Hill Education.
Harvey R.A, & Champe P.C (Ed.), (2015). Lippincott's Illustrated Reviews, Pharmacology (6th ed.). LWW (Lippincott Williams& Wilkins) Wolters Kluwer Pub.
Hinkle J.L. & Cheever K.H. (2018). Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing (14th ed.). Philadelphia, PA; Lippincott, Williams & Wilkins.
Ignatavicius, D.D., Workman, M.L. & Rebar, C.R. (2018). Medical-Surgical Nursing: Concepts for Interprofessional Collaborative Care (9th ed.). St. Louis, MI; Elsevier.
Katzung B.G (Ed.), (2014). Basic and Clinical Pharmacology (13th ed.). Lange Pub 4.
Kozier & Erb's (2015). Fundamentals of Nursing: Concepts, Process and Practice (10th ed.). Edinburgh, UK; Pearson Education Ltd.
Lüllmann, L., Hein, L., Mohr K., & Bieger, D. (2005). Color Atlas of Pharmacology (3rd ed.). Thieme Stuttgard, New York, NY.
Maroz Chaya (1998). “Vipera palaestinae antivenin”. Public Health Reviews, 26(3), pp. 233-236.
Murray, P.R. (2013). Medical Microbiology (7th ed.). Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders.
Ramsay R.E, Rowan A.J, & Pryor F.M. (2004). "Special considerations in treating the elderly patients with epilepsy", Neurology 62(5 Suppl 2):S24-9.
Skidmore-Roth L, (2019). Nursing Drug Reference (32th ed.). Colorado: Mosby's.
Soreq H. & Zakut H. (1993). Human Cholinesterases and Anticholinesterases. London: Akademic Press.
Tortora, G.J., & Derrickson, B.H. (2017). Principles of Anatomy and Physiology (15th ed.). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Townsend, M.C. (2018). Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in Evidence-Based Practice (9th ed.). Philadelphia, PA; Davis Co.
Wells B.G, Dipiro J.T, Schwinghammer T.L, & Dipiro C.V. Pharmacotherapy Handbook (8th ed.). New York: McGraw-Hill Medical.
Whalen, K., Feild, C., & Radhakrishnan, R. (2019). Lippincott's Illustrated Reviews: Pharmacology (7th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer.

 

אתרים מקוונים:
http://www.cancer.org.il
http://www.drug.co.il
http://www.infomed.co.il
http://www.medic.co.il
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginformation.html
http://www.old.health.gov.il
http://www.pharmaline.co.il
http://www.uptodate.com